www.vozikzakolo.eu

Otázky a odpovědi

1) Proč zvolit Weehoo i-Go?

 • Weehoo i-Go umožňuje dítěti skutečně šlapat, dítě se tedy aktivně účastní vyjížděk.
 • Weehoo i-Go je ideální pro děti, které už nebaví jen sedět a nudit se v klasickém cyklovozíku.
 • Jízda ve Weehoo i-Go děti baví i během dlouhých výletů, mohou si kdykoli bezstarostně odpočinout.
 • Weehoo i-Go roste s vašim dítětem, sedadlo lze lehce seřídit dle výšky dítěte, proto vám bude Weehoo sloužit déle než jakýkoli jiný dětský přívěs. Jezděte s dětmi ve věku 2 – 9 let.
 • Děti jsou bezpečně připoutány 3-bodovým bezpečnostním pásem k sedačce a nohy mají zajištěny k pedálům popruhy. Nehrozí tedy riziko vypadení dítěte, nebo jeho nohou, za jízdy z přívěsu.
 • Prostorný zavazadelník umístění před zadním kolem umožňuje vzít s sebou vše potřebné, láhev na pití, občerstvení a další drobnosti jsou snadno dostupné v odkládacích kapsách na sedadle.
 • Pevná madla- dítě se může přidržovat, dítě neřídí, může tedy jíst, pít, tleskat, mávat
 • Weehoo i-Go je ideální na vyjížďky po pěšinách, cestách a cyklostezkách. Díky velké mobilitě a malé šířce umožňuje bezpečnější a pohodlnější průjezd problematickými místy trasy.
 • Weehoo i-Go poskytuje radostnější a bezstarostnější jízdu pro rodiče, než klasické cyklopřívěsy. Malá šířka jednostopého přívěsu umožňuje rychlejší a bezpečnější jízdu v terénu i na silnici.
 • Weehoo i-Go je odolný a pevný přívěs, který vydrží dlouhé roky.

 

2) Jak připevnit závěs na sedlovou trubku a jak vybrat správné pouzdro?

Sedlové trubky se v současné době vyrábí asi ve 20-ti různých průměrech. Závěs Weehoo i-Go se dodává s šesti pouzdry, které odpovídají nejpoužívanějším průměrům sedlovek, připojíte je tedy k 99 % kol. Nasazení závěsu s jedním z šesti pouzder na sedlouvou trubku je jednoduchý úkon.

Vyberte správné pouzdro dle průměru vaší sedlovky a nasuňte ho na sedlovku. Pouzdro na sedlovce by mělo pevně držet, ale zároveň umožňovat snadné otáčení duralového závěsu.

Postup:

 1. Označte si místo, kde máte uchycenou sedlovku v rámu kola.
 2. Vytáhněte sedlovku z rámu kola.
 3. Vložte plastové pouzdro do duralového závěsu přírubou dolu.
 4. Nasaďte závěs s pouzdrem na sedlovku tak, aby se dal rukou snadno otáčet a zároveň neměl velkou vůli.

Podívejte se na instruktážní video, jak správně závěs nasadit.

Pokud máte na kole sedlovku s jiným průměrem, než jsou rozměry dodávaných plastových vložek, pořiďte si ,prosím, novou sedlovku se správným průměrem k dodávané plastové vložce a použijte redukci. Průměr nové sedlovky musíte vybrat vždy s menším průměrem, než je vaše stávající sedlovka. Při nejasnostech nás, prosím, kontaktujte.

3) Jak připevnit přívěs Weehoo i-Go k jízdnímu kolu?

 • Na závěs nasazený na sedlové trubce zahákněte oj přívěsu a zajistěte jej pojistným kolíkem.
 • Dbejte na správné zajištění pojistného kolíku proti vypadení.
 • Podívejte se na instruktážní video ́ ́Sestavení Turba ́ ́ nahoře na této stránce.

4) Jak nastavit vzdálenost sedadla?

Rám přívěsu má čtvercový průřez, do kterého zapadají dvě upevňovací objímky. Tyto objímky se i se sedadlem stahují šroubem. Nastavení sedadla je tedy jednoduché a rychlé.

Postup:

 • Povolte šroub pod sedadlem, posuňte sedadlo do požadované vzdálenosti a poté šroub pod sedadlem opět utáhněte.
 • Před jízdou vždy pečlivě zkontrolujte dotažení a stav sedadla. Sedadlo nesmí mít známky poškození, či opotřebení a nesmí mít žádnou vůli. Podívejte se na instruktážní video ́ ́Sestavení Turba ́ ́ nahoře na této stránce.

5) Jak bezpečně umístit dítě do přívěsu Weehoo i-Go?

 • Na připojeném přívěsu ke kolu posaďte dítě do sedačky.
 • Zajistěte dítě 3-bodovým bezpečnostním pásem.
 • Pomocí popruhů připevněte nohy k pedálům.

Podívejte se na instruktážní video.

6) Jak provést bezpečnostní zkoušku před jízdou? Pojistné kolíky.

Zkontrolujte všechny pojistné kolíky! Ujistěte se, zda jsou správně zasunuté a zajištěné proti vypadnutí. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

Závěs.

Zkontrolujte závěs, ujistěte se, zda jsou všechny části závěsu v pořádku, zda nevykazují vůli nebo naopak nejsou příliš těsné a nevykazují známky opotřebení.

Připojení oje.

Zkontrolujte připojení oje a rámu přívěsu Weehoo. Ujistěte se, zda je pojistný kolík zajištěn proti vypadnutí.

Kolo a pneumatika.

Zkontrolujte, zda je kolo vycentrované, zda nejsou povoleny paprsky ve výpletu, nebo dokonce některé nechybí a zda nemá kolo vůli do stran. Zkontrolujte stav pneumatiky, zda není prasklá, nebo jinak poškozená. Zkontrolujte, zda tlak vzduchu v pneumatice odpovídá hodnotám označeným na boku pneumatiky.

Nezapomeňte! Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek poškození přívěsu nebo kola a může způsobit vážná újmu na zdraví dítěte nebo cyklisty vezoucí přívěs.

7) Jak bezpečně jezdit s Weehoo i-Go?

 • Dítě musí mít na hlavě přilbu a brýle.
 • Chraňte dítě bezpečnostními a pedálovými pásy.
 • Počítejte s delší brzdnou dráhou.
 • Nepřesahujte max. Rychlost 25 km/h (v ostrých zatáčkách 8 km/h).
 • Nejezděte za tmy.
 • Dbejte na to, že cyklista je účastníkem silničního provozu ve smyslu předpisů o provozu na pozemních komunikacích (viz. Zákon 56/2001 Sb. A vyhláška Ministerstva dopravy číslo 301/2001 Sb. A jejich novelizace).

8) Řešení problémů.

Přívěs Weehoo i-Go otáčí sedlovou trubkou.

Řešení: závěs s pouzdrem je příliš těsný. Postupujte podle pokynů pro správné uchycení k sedlové trubce. Závěs by měl být nasunut tak, aby se dal lehce otáčet rukou, zároveň ale nesmí mít vůli.

Přívěs Weehoo i-Go se lehce otřásá.

Řešení 1: Závěs je na sedlové trubce příliš volný. Postupujte podle pokynů pro správné uchycení k sedlové trubce. Závěs by měl být nasunut tak, aby se dal lehce otáčet rukou, zároveň ale nesmí mít vůli.

9) Údržba.

Čištění.

Udržujte Weehoo i-Go čisté. Špína a prach poškozují zejména pohyblivé části jako řetěz, pastorek, převodník a ložiska. Nepoužívejte vysokotlaké vodní čističe. Nejlepší je ruční čištění. Čištění je ideální příležitost pro provedení inspekce přívěsu. Látkové části mohou být čištěny neagresívními čistícími prostředky a vodou. Nepoužívejte prostředky s drsnými čistícími částečkami.

Mazání.

Největší pozornost věnujte řetězu. Používejte mazací prostředky určené pro jízdní kola. Řetěz je nejlépe promazat večer, aby měl mazací přípravek dostatek času proniknout do řetězu. Ráno je vhodné setřít přebytečný mazací přípravek, aby se zabránilo velkému ulpívání nečistot. Promazání nábojů, šlapacího středu a pedálů je vhodné přenechat zkušenému mechanikovi. Tyto komponenty je nutné rozebrat, vyčistit, promazat, znovu sestavit a seřídit.

Skladování

Neponechávejte Weehoo i-Go vlivům povětrnostních vlivů. Chraňte jej před deštěm, sněhem a sluncem. Při dlouhodobějším skladování přívěs zavěste, zabráníte tak poškození pláště.

10) Záruční podmínky.

Záruka na výrobek se vztahuje na výrobní vady, materiál, jeho spoje a prorezavění. Zásadně ji nelze uplatnit na poškození způsobené havárií, nebo neodbornou opravou. Je bezpodmínečně nutné, aby rám byl v originálním laku. Výrobce nemůže nést odpovědnost za výrobní postupy jiných firem. Rovněž není možné uznat zdeformované, nebo vytržené závity dílů, poškozený čtyřhran klik a vydřené ložiskové dráhy, odřený rám od posunování sedadla, ulomené, nebo rozbité odrazky a kryty.

Reklamace mají vždy charakter vady, která se řeší výměnou součástí, opravou, nebo odborným seřízením. Opravou, výměnou, či seřízením je zaručeno, že zákazník může výrobek i nadále řádně užívat. Neodstranitelnou závadou není běžné seřízení, dotažení uvolněných dílů apod.

Podmínky záruky: výrobek musí být používán výhradně k tomu účelu, ke kterému je vyroben. Při uplatňování záruky předkládá zákazník kompletní čistý přívěs, potvrzený záruční list a prodejní doklad (fakturu).
Nárok uplatnění záruky zaniká v případě, že:

 • bylo zjištěno, že k poškození výrobku nedošlo vinou výrobce, ale vinou uživatele (neodbornou opravou, extrémním zatížením, nesprávným používáním, špatným uskladněním, či během transportu ke koncovému zákazníkovi apod.).
 • prošla záruční lhůta.
 • není výrobek řádně používán a udržován podle návodu.
 • nebyl při uplatnění nároku ze záruky předložen řádně vyplněný záruční list.

Závady vzniklé běžným opotřebováním, nebo nadměrným opotřebením způsobeným zanedbáním kontroly a údržby, nemohou být předmětem reklamace.

 

Záznamy nebyly nalezeny...